【 🎖️𝐌𝟐𝟐 𝐎𝐏𝐓™️|一機解決N種肌膚問題】

暗瘡、色斑、毛孔粗大…

皮膚問題一個接一個🤯真係好打擊自信!

肌膚係女士們嘅命根,搵解決方法一定唔可以馬虎💪🏻

要做,當然要做最好嘅Treatment啦🌟


👑 𝐌𝟐𝟐 𝐎𝐏𝐓™️ 強效脈衝光技術

🌐平頂波專利技術

➤能量穩定

➤按不同膚質的需要,設置適當的脈衝光線輸出方式

➤刺激膠原自生


設有9種不同波長的脈衝光針對個別膚色及皮膚問題 🧏🏻‍♀️


🏅獲34個FDA認可及CE歐盟認證

#安全#無痛#無傷口


➕➕一機解決問題肌➕➕

🔺去除色斑 (雀斑 / 曬斑)

🔺改善暗瘡皮膚、去印

🔺改善臉部潮紅、血絲

🔺促進膠原蛋白再生,撫平細紋


立即whatsapp我們預約查詢😊!

分享:

更多文章: